top of page
Bureau

BRTArchitecten is een bureau voor architectuur, stedenbouw, interieurontwerp en restauratie, gespecialiseerd in wonen, zorg en onderwijs. 

BRTArchitecten werkt vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid door actuele ontwikkelingen in onze samenleving te vertalen in de ruimtelijke vormgeving van gebouwen. Het maatschappelijk denken bestaat uit economisch denken (budget), ideologisch denken (visie), technisch denken (uitvoering) en pragmatisch denken (gebruik). BRTArchitecten streeft hierbij niet naar een compromis, maar naar het harmonieuze hoogtepunt: een gebouw dat past.

Geschiedenis
Geschiedenis

 

BRTArchitecten is een bureau met een rijk verleden. Het bureau is door ir P.H. Tauber in 1955 opgericht onder de naam Tauber Architecten. BRTA heeft naam gemaakt (op nationaal en internationaal niveau) met prijswinnende projecten als de Leeuwarder Provinciale Bibliotheek (1960) en de Nederlandse Ambassade in Washington (VS) (1963). In de periode daarna heeft het bureau veel bekendheid gekregen door het ontwerpen van grote woning- en utiliteitsbouwprojecten op verschillende locaties in Nederland.

BRTA vandaag
BRTA vandaag

 

BRTArchitecten is werkzaam op drie terreinen, die in elkaar overlopen: stedenbouw , architectuur en interieurarchitectuur. Deze samenhang is in diverse projecten duidelijk zichtbaar. Een integrale aanpak vormt de kracht van het bureau. Binnen het bureau werken 12 medewerkers vanuit verschillende disciplines nauw samen.

BRTA_teamfoto.jpg
BRTA partners
BRTA partners

 

Erik van Wel is in 1996 afgestudeerd aan de Technische Universiteit te Delft in de studierichtingen Architectuur en Bouwtechnologie. Hij is sinds 2006 partner bij BRTArchitecten en heeft veel ervaring met complexe projecten, waar hij diverse prijzen mee won.

Erik van Wel: “Een gebouw is van invloed op de omgeving, de sfeer en de stemming van mensen. Soms is de omgeving van invloed op een gebouw en is de beïnvloeding wederzijds. De ene keer moet een gebouw schreeuwen, de andere keer fluisteren. Het is de sociale kant van de architectuur die mij interesseert”.

Marc de Rooij is in 1996 met eervolle vermelding afgestudeerd aan de Technische Universiteit te Delft. In 2015 promoveert hij aan de Polytechnische Universiteit van Catalonië met een onderzoek naar architectonische modellen voor demografische veranderingen en extramuralisering. Van 1997 tot 2001 was hij werkzaam als projectarchitect voor de catalaanse architect Enric Miralles (o.a. renovatie Stadhuis Utrecht) en van 2000 tot 2015 was hij partner van het architectenbureau BE+R (Barcelona). Van 2007 tot 2016 was hij universitair hoofddocent aan de ESDi van de Universiteit Ramon LLull te Sabadell. Hij is sinds 2016 partner bij BRTArchitecten.

Marc de Rooij: “De gedragsbeïnvloeding van architectuur en stedenbouw is zo belangrijk dat deze ook zo behandeld dient te worden: met interesse, fijngevoeligheid en zekerheid. Architectuur en stedenbouw, uiteraard in samenspel met andere aspecten, sturen ons als we groeien en ouder worden. De kunst is in de juiste richting te wijzen.”

BRTA Erik_edited.jpg
BRTA Marc.jpg
BRTA team

Edwin Lont is projectmanager en direktievoerder.

Edwin Lont: “Als projectmanager draag ik zorg voor de fasering en beheersing van de inhoudelijke projectactiviteiten, waarbij gericht aandacht wordt besteed aan tijd, budget, kwaliteit, informatie en organisatie. Vaak bestaat er een spanning tussen de projectambities en het beschikbare budget en bouwtijd. Hier ligt voor mij de grootste uitdaging in het werk.”

Jolien Huberts is architect en BIM modelleur.

Jolien Huberts: “Een gebouw dat tot onze verbeelding spreekt met een positieve invloed op de gebruiker en de omgeving wordt bereikt met betekenisvolle architectuur. Ik zie het als een grote meerwaarde bij elk project om met doordachte standpunten verder te gaan waar het bouwkundig eindigt.”

Hans Jansen is projectleider en BIM modelleur.

Hans Jansen: “Door een gunstiger netto-bruto verhouding kan de bezettingsgraad aanzienlijk worden verhoogd, hetgeen de exploitatie ten goede komt, of kan het gebouw kleiner maken. Exploitatiegericht ontwerpen is in de visie van BRTA niet los te zien van kostenbewust (en duurzaam) bouwen, immers; minder bouwen is de beste duurzaam bouwen maatregel.”

Rene Broersen is BIM modelleur.

Rene Broersen: “De bouwtechniek, alsook de tekentechniek staat niet stil. BIM biedt ongekend veel mogelijkheden om snel en exact van deze wereld naar de virtuele wereld over te stappen; we kunnen bijvoorbeeld het vluchtgedrag van mensen in gebouwen voorzien, of bestaande gebouwen in no-time inscannen.”

Iris Zoon is Architectonisch Ontwerper en BIM modelleur.

Iris Zoon “Als bouwkundige wil ik mooie architectuur detailleren en als architecte wil ik goede bouwkundige ontwerpen maken. Ik geloof niet in luchtkastelen, maar als ik iets voorbeeldig maken kan, dan doe ik dat graag. Op ons bureau staan de ontwerpers dichtbij de bouwkundigen en andersom; er is veel wisselwerking tussen de verschillende disciplines. 

Jordy Wagemaker is Architectonisch Ontwerper en BIM modelleur.

Jordy Wagemaker: “Een gebouw is meer dan een object; het moet een toevoeging zijn voor gebruikers en omgeving. Communicatie gedurende het gehele ontwerpproces van concept tot gebruik is daarom van groot belang. Als ontwerper en BIM-modelleur zorgen mijn schetsen en 3D BIM-modellen ervoor dat alle wensen samenkomen en architectuur en techniek zich verenigen.”

Esther Jonker is officemanager.

Esther Jonker "BRTArchitecten staat voor teamwork. Ieder heeft zijn rol om mee te werken aan een prachtig resultaat. Als een bureau goed georganiseerd en gerund wordt versterkt dat het team en heeft zijn impact op het resultaat. Daar zet ik mij graag voor in."

BRTA Edwin_edited.jpg
BRTA Jolien_edited.jpg
BRTA Hans_edited.jpg
BRTA Jordy_website.jpg
BRTA Rene_edited.jpg
BRTA Iris_edited.jpg
BRTA Esther.jpg
de BIMCentrale
De BIMCentrale

 

BRTA onderscheidt zich aantoonbaar door de jarenlange ervaring en kennis die we opgedaan hebben met de BIMCentrale, een door BRTA opgericht onafhankelijk teken- en adviesbureau dat partijen helpt met de technische uitwerking van nieuw- en verbouwprojecten.
​De BIMCentrale is koploper op het gebied van ontwerp- en uitvoeringsprocessen met BIM (Bouwwerk Informatie Model). Voor meer informatie volg de bovenstaande link achter het logo.
 

bottom of page