top of page

14 Woningen Sint Maarten

In het dorp Sint Maarten (NH) komt het inbreidingsplan Witte Kool. De eerste fase met starterswoningen is een paar jaar geleden gebouwd. In het nieuwe plan wordt aansluiting gemaakt met de bestaande bebouwing aan de Dorpsstraat en De Peperbus. Aan de Dorpsstraat is een 2-onder-1 kap woning gekomen die zich richt naar deze straat. De 3-onder-1 kap woningen liggen georiënteerd op De Peperbus en sluiten aan bij de reeds gebouwde woonblokken. Een bestaande monumentale boom is opgenomen in het plan. Een sprong in de weg en een verschuiving van de rooilijnen zorgen voor de kleinschaligheid die past bij het dorpse karakter.De woningen bestaan uit 1 laag met een kap. Er is aansluiting gezocht met de omliggende woningen qua materialisering en vormgeving, passend bij het kleinschalige dorpse karakter. De roodkleurige baksteen van de reeds gebouwde woonblokken is doorgezet in het nieuwe plan als een hoge rand rondom de woningen. De begane grond heeft een ingetogenere kleur en detaillering waardoor deze terugvalt.
Ontwikkeling en uitvoering: M.J. de Nijs Projectontwikkeling B.V.Kommentare


bottom of page