top of page

Woningbouw Baansingel Alkmaar

De voormalige woningbouw aan de Baansingel was een voor zijn tijd (jaren '20) grootschalige uitbreiding van ±100 sociale huurwoningen met een aantal winkels.

Onderzoek wees uit dat renovatie net zo duur was als sloop en vervangende nieuwbouw, waarbij bij nieuwbouw de woningen echter groter en moderner zouden moeten worden. Derhalve is besloten voor sloop en vervangende nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat voor een groot gedeelte uit portieketage-woningen in de sociale huursector. Dit omdat aan beide zijden een galerij minder gewenst is: aan de noordkant omdat de bewoners graag aan de Baansingel wonen en daar hun woonkamers willen, aan de zuidkant omdat daar buitenruimten met voldoende privacy gewenst zijn. Voor mindervaliden danwel ouderen worden ook een aantal galerijontsloten woningen gemaakt.

Op de kruising van de Baansingel met de Vondellaan worden een tweetal accentpunten gemaakt als entree van de oude binnenstad. De woningen in deze hogere bebouwing zijn 3- en 4-kamer koopwoningen. Er is voor gekozen een eigentijds ontwerp te maken waarbij echter een aantal karakteristieken van de bestaande bebouwing (erkers, verschillende woningtypes, plastiek in de gevel, oriëntatie van de woonkamers) op een nieuwe manier toegepast wordt.

bottom of page