top of page

Christelijk College Schaersvoorde

De omgeving en het geaccidenteerde landschap van Aalten zijn van invloed geweest op het schoolgebouw, dat is gelegen op het voormalig ABC-terrein, gelegen ten noorden van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk tussen de Landbouwstraat en de Piet Heinstraat. De hoogteverschillen in Aalten en in het terrein zijn doorgezet in het gebouw. Via een luie trap, die onderdeel is van het schoolplein, wordt de entree bereikt die zich op de eerste verdieping bevindt.

Op deze manier wordt de binnenstraat, het kloppend hart van de school, bereikt. De wandeling door Aalten wordt voortgezet via de tribunetrappen, waarop een gevarieerd gezelschap van leerlingen, docenten en andere gebruikersgroepen zelfstandig en onder begeleiding kennis en informatie kunnen vergaren en uitwisselen. Hier worden de leerwegen uitgestippeld, waarop talloze keuzes en afslagen door de leerling zijn te maken. In het hekwerk langs de entree is een transformatie verwerkt die de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun schooljaren symboliseert.

De primaire functie van het gebouw, in het bijzonder het ontmoeten en ontdekken in het vakgerichte onderwijs, komt tot uitdrukking aan de buitenzijde van het gebouw. Een aantal praktijkruimten zoals de grootkeuken en metaalbewerking zijn geëtaleerd aan het plein, terwijl de eerste verdieping, waar ontmoeting centraal staat, zo transparant mogelijk is uitgevoerd. Met zijn donkere baksteengevels en het oplopende schoolplein voegt het gebouw zich in de bebouwing van Aalten.

Naast de praktijklokalen en de gemeenschappelijke voorzieningen vormt de sporthal, bestaande uit drie zaaldelen, een groot programmaonderdeel. De sporthal en de school vormen samen één gebouw, terwijl de sporthal, bekleed met strekmetaal, waarachter de rode beplating gloeit, wel herkenbaar is. De sporthal heeft door zijn positionering een groot raakvlak met het schoolgebouw, waardoor de mogelijkheid bestaat een aantal ruimten dubbel te gebruiken. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de kantine. In de avond kan deze los gebruikt worden en is de school afgesloten. Door zijn centrale ligging vormt de kantine een ontmoetingspunt in een gebouw waar leerlingen en docenten trots op kunnen zijn.

bottom of page