top of page

Van der Meij College Alkmaar

Het Van der Meij College biedt ruimte aan drie VMBO-scholen. Er wordt gezamenlijk onderwijs aangeboden voor de leerjaren 3 en 4 voor de sectoren Techniek, Zorg en Welzijn en Economie. Het onderwijsprogramma betreft voornamelijk specifieke vaklokalen, waarbij simulatie van een werkelijke maatschappelijke wereld wordt nagebootst. Tevens zijn enkele algemene voorzieningen gerealiseerd, zoals een kantine, centrale hal en AVO-lokalen. Voor een deel richt het programma zich op de ‘buitenwereld’. Derden kunnen het gebouw bezoeken en specifieke leeromgevingen betreden.

Het gedifferentieerde karakter van de school, alsmede de uitstraling van de afzonderlijke sectoren naar de directe omgeving, is een belangrijk ontwerpuitgangspunt geweest. In het ontwerp is een kleinschalige sectorale omgeving binnen een groter geheel van cruciaal belang. Immers, de school dient een veilige thuishaven te zijn voor de individuele leerling, waar zorg en begeleiding van docenten door de leerling kan worden ontvangen. Uitgangspunt voor het ontwerp was het zichtbaar maken van het onderwijs, waardoor de leerlingen gedoseerd geconfronteerd worden met andere sectoren. Als etalages profileren alle sectoren zich aan de ‘Boulevard van Belevingen’, waar gemaakte werkstukken kunnen worden geëtaleerd en processen zichtbaar worden gemaakt.

De gevel is uitgevoerd in geprefabriceerd beton, die is voorzien van een reliëf. Van een afstand heeft de gevel een marmerachtige uiterlijk, het lijkt alsof de gevel generfd is. Dichterbij gekomen kun je een boomstructuur onderscheiden. De boom staat symbool voor leven en groei. Nog dichterbij zie je dat er vogeltjes in de boom zitten, waarvan er één een nestje heeft gebouwd. De vogels staan voor de leerlingen die samen in een veilig nest opgroeien. Zich ontwikkelen en als de tijd rijp is hun vleugels uitslaan en de wijde wereld ingaan.

bottom of page