top of page

VMBO Noord-Oost Groningen

Aan de noordelijke randweg van Groningen is een bijzonder schoolgebouw voor VMBO en Praktijk Onderwijs gebouwd. Het betreft een gebouw met een lengte van 140 meter waarin drie scholen zijn ondergebracht. De grote hoeveelheid aan onderlinge relaties en verbanden tussen de scholen en het door stedenbouw aangegeven langwerpige kavel leken in eerste instantie strijdig met elkaar te zijn, maar hebben geleid tot een bijzonder concept: De knikkerbaan, waarbij het verspringen van de vloerhoogtes zorgt voor onderling contact tussen verdiepingen.

Behalve de complexe structuur van het gebouw vormde duurzaambouwen een belangrijk thema. Het gebouw is door de gemeente Groningen aangewezen als pilot-project, waarbij belangrijke uitgangspunten waren het gezonde binnenklimaat, energiezuinig bouwen en zichtbare duurzaamheid. Om maximaal gebruik te maken van het accumulerend vermogen van de betonnen constructie wordt betonkern activering toegepast. De vloeren worden hierbij voorzien van een waterleidingnet waarmee gekoeld en verwarmd kan worde. De te gebruiken warmte en koude wordt onttrokken uit de bodem middels een warmte koude opslagsysteem.

Ook in materialisatie spreekt het duurzame karakter van het gebouw. De gevels worden voorzien van plankprofielen, gemaakt van gerecyclede autobanden. De zichtbare daken zijn begroeid met sedumplanten. De natuurlijke kleuren en de organisch gevormde raamstroken, die de niveauverschillen van de knikkerbaan tonen versterken het duurzame karakter. Door de begroeide grondtaluds die tegen het gebouw worden gelegd en de brede trappen naar de entree op de eerste verdieping verankert het gebouw zich in de parkstrook en vormt het een harmonieus geheel met zijn omgeving.

bottom of page