top of page

Centrum Duurzaam ROC

De opgave luidde om het centrum vak opleidingen te transformeren tot Centrum Duurzaam: Een centrum waar bedrijven in de omgeving en ROC Friese Poort samen komen om technieken en ervaringen uit te wisselen op het gebied van technologie en duurzaamheid.

De grootste ingreep bestaat uit het zichtbaarder maken van het onderwijs en het uitnodigender maken van het gebouw. Daarom is de donkerste ruimte van het gebouw, de conferentieruimte die in het centrum is gepositioneerd, omgevormd tot het lichte centrum. Er is een groot glazen dak gemaakt waarin zonnecellen zijn geïntegreerd. Vanuit dit centrum, dat plaats biedt aan studieplekken en bijeenkomsten, is volop zicht op de omliggende werkplaatsen. Veel van de constructie is in het zicht gelaten en zwart gespoten, terwijl de vloeren zijn voorzien van een lichte linoleum met een patroon dat doet denken aan een kernreactor. Samen met de driehoekige plafondelementen en de thermisch verzinkte puien versterken zij het industriële en rauwe karakter van het pand. De houten wandelementen, die de kantine afschermen, maar niet afsluiten, en de verhoogde vloerdelen zorgen ervoor dat de leerlingen zich thuis voelen op school. Om lange loopbewegingen door het gebouw te voorkomen zijn in ieder domein praktijkruimten en theorielokalen gelegen. Zo wordt de grote schaal van het gebouw teruggebracht tot clusters die passen bij de menselijke maat.

Duurzaamheid speelde een belangrijke rol bij het ontwerpproces. De installaties met een warmte koude opslag, een windmolen en zonnecellen zijn duidelijk zichtbaar en er is door leerlingen mee te werken. De materialen in het gebouw hebben een duurzaam en natuurlijk karakter. De plaatselijke ingreep in het centrum heeft invloed op bijna het gehele gebouw. In de omliggende lokalen zijn slechts kleine functionele veranderingen toegepast ter verbetering van het onderwijs.

bottom of page