top of page

Brede School Meerestein

In het ontwerp van de brede school Meerestein te Beverwijk zijn een basisschool, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een commerciële ruimte en een multifunctionele ruimte ondergebracht. Deze laatstgenoemde ruimte vervult meerdere functies en is ook te gebruiken door de buurt. Op de verdieping zijn 14 appartementen geprojecteerd.

In de nieuwe wijk neemt de multifunctionele brede school letterlijk en figuurlijk een centrale positie in. Stedenbouwkundig wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de formele Fokkerlaan, waar de bebouwing de straat begeleidt, en de informele Van der Hoopstraat, waar een parkachtig karakter overheerst. Door de positionering van het gebouw ontstaan op een vanzelfsprekende manier drie verschillende buitenruimten voor de peuters, de kleuters en de basisschoolleerlingen. Aan deze buitenruimten zijn de entrees van de diverse instellingen gelegen, zodat een alzijdig gebouw wordt gevormd en er geen achterkant ontstaat. De individuele identiteit wordt op deze manier gewaarborgd, terwijl de materialisatie zorgt voor een sterk gemeenschappelijke uitstraling.

Door de basisschool, peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf rondom de multifunctionele ruimte te plaatsen ontstaat er een zo groot mogelijke overlap van functies en dus een zo groot mogelijke multifunctionaliteit. Naast een aula bestaat het multifunctionele deel uit naschoolse opvang, handvaardigheidslokaal, speellokaal, keuken, personeelsruimte en een mediatheek.

Het gebruik van schuifwanden maakt verdere functieverschuivingen mogelijk. Met het sluiten van de schuifwand wordt het speellokaal van de aula afgescheiden, terwijl in een andere situatie gebruik gemaakt kan worden van juist een extra grote aula. Wanneer de multifunctionele ruimte in de avond wordt gebruikt voor buurtactiviteiten kunnen, door het openen van een schuifwand, de naschoolse opvangruimte en de aula met elkaar worden verbonden.

bottom of page