top of page

Start uitvoering Mundus College Amsterdam

“Je moet trekken, man,” dat was wat een groepje jongens mij toebeet toen ik de gangdeur in de hal van het Mundus College probeerde open te duwen. Ik sprak de jongens aan, vroeg of ze mij hun school wilden laten zien en wat hun favoriete plek was in de school. Daarop wezen ze naar de uitgang. Uiteindelijk hebben ze mij rondgeleid en raakten we in gesprek. Tijdens de rondgang door de school, langs de verschillende verdiepingen en afdelingen bleek niet direct dat ze trots waren op hun school. “Het is groot, massaal, donker en niet gezellig,” was hun conclusie.

Dat was een jaar geleden, inmiddels is het plan voor de verbouw klaar en staat de uitvoering op het punt van starten. Het nieuwe Mundus wordt lichter, overzichtelijker, kleinschaliger, persoonlijker en daarmee veiliger. Met de bouw van de nieuwe entree hal wordt de logistiek sterk verbeterd. Het onderwijs wordt zichtbaar, zodat de leerlingen zich betrokken voelen en trots kunnen zijn op hun school.

bottom of page