top of page

Murmellius Gymnasium Alkmaar

Het Murmellius gymnasium te Alkmaar is gehuisvest in een monumentaal pand uit 1938 dat voor een groot gedeelte nog in originele staat verkeert. Het bestaande gebouw omsluit een driehoekige binnentuin. In deze binnentuin staan nu op enigszins ongelukkige wijze een viertal noodlokalen. Om in de groeiende ruimtebehoefte te voorzien is een plan gemaakt voor de bouw van een uitbreiding in deze binnentuin.

Het Programma van Eisen voor deze uitbreiding omvat een gymzaal met berging en kleedruimten, zes leslokalen, een mediatheek en een aantal nevenfuncties als stafruimte, toiletten, technische ruimte en studieruimte.Het programma is gescheiden in een gebouwdeel voor de gymzaal met berging en kleedruimten en een gebouwdeel voor de overige functies. De gymzaal, een relatief groot volume waarvan de afmetingen vastliggen en niet te manipuleren zijn, is half verdiept in de grond gelegd. Daarboven is een schegvormig gebouwdeel ontworpen dat deels boven de gymzaal ligt en deels vrij boven het maaiveld.

bottom of page