top of page

Woongebouw De Witte Hond

De Witte Hond is een woongebouw voor Brederode Wonen van 3 bouwlagen en 21 sociale huurappartementen, waarvan 19 appartementen van 61 m² en 2 van 76 m². In Bloemendaal is een tekort aan sociale huurwoningen. Woningenzoekenden moeten gemiddeld 7,5 jaar ingeschreven staan voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De gemeente Bloemendaal wil daarom graag dat de voorraad sociale huurwoningen wordt uitgebreid.

Het bouwblok wordt ontsloten door een centraal trappenhuis dat op de begane grond toegankelijk is vanaf de voor- en achterzijde. Op de verdiepingen worden de woningen via een galerij aan de achterzijde ontsloten. De zeven appartementen op de begane grond hebben zowel een voor- als een achtertuin. Ter plaatse van de hoofdentree aan de voorzijde verlaagt deze gootlijn zich als een soort speklaag tot de vloer van de eerste verdieping en markeert hier deze entree. Het accent van de knik is niet gezocht in de hoogte, maar in de breedte. De kopse kant naar de Leidsevaart krijgt zijn accent niet alleen door de gootlijn te verhogen, maar ook door ander materiaalgebruik en de toevoeging van de naam van het gebouw: De Witte Hond, de naam van de herberg die hier tijdens het hoogtepunt van de trekvaart een belangrijke steiger was.

In samenwerking met: Res & Smit, PW Vooijs Bouwkundig Advies, Vintis Installatieadviseurs, Berkhout Tros Bouwadviseurs, Kwakkenbos Aannemersbedrijf

bottom of page