top of page

Jolien Huberts spreekt tijdens jaaropening Hogeschool Inholland

Voor de jaaropening van de Hogeschool Inholland is in Delft BRTArchitecten Jolien Huberts gevraagd om als alumnus aan te geven hoe ze als moderne professional relevant blijft. Voor het antwoordt op deze vraag en meer zie #Jaaropening Hogeschool Inholland Delft.

bottom of page