Brede School Hippolytushoef

Een baken in het dorp, dat moet de Brede School Hippolytushoef (Surplus, Sarkon en kinderopvang Hollands Kroon) volgens het team gaan worden, met een natuurlijke uitstraling, waar kinderen zich in alle vrijheid kunnen ontwikkelen. De nieuwe school zal gebouwd worden op de huidige locatie van De Kei. Het bestaande gebouw is niet geschikt om modern onderwijs in te geven en zal voor een groot deel gesloopt worden.

Het frontgebouw van de huidige Kei vormt echter een karakteristiek gezicht naar de Elft en is in het voorstel behouden. In het frontgebouw zullen met name de ondersteunende functies worden ondergebracht, zodat de lesruimten, die rond leerpleinen zullen worden georganiseerd op een optimale wijze in de nieuwbouw kunnen worden geplaatst. Deze nieuwbouw zal een eigentijdse uitstraling krijgen, maar zal ook aansluiting zoeken bij het bestaande gebouw. Regionale kenmerken worden verwerkt in de gevels.

De leerpleinen, waaromheen de lokalen gelegen zullen zijn, vormen de centrale ruimtes in het gebouw. Hier vinden lesactiviteiten plaats in verschillende groepssamenstellingen. De Escher-achtige centrale trap verbindt de verdiepingen op verschillende manieren met elkaar. Hierin zijn een tribune, een podium, toiletten en bergingen verwerkt, maar misschien nog wel belangrijker: hier kan worden ontdekt...

In samenwerking met: Adviesbureau Sijperda-Hardy BV, Berkhout Tros Bouwadviseurs BV, Kolom Bouwadvies