top of page

Hogeschool Inholland Alkmaar

De nieuwbouw van de Hogeschool Inholland bestaat uit twee belangrijke programmatische onderdelen. Allereerst het studiecentrum, het kloppende hart van de school, dat samen met de restauratieve voorziening en de entree is gebundeld in een krachtige gebouwplint. Deze plint richt zich op de groenwal van de Oude Bergerweg en op de openbare ruimte vóór de school. De textuur is glad en horizontaal geleed, waardoor de programmatische binding nog eens benadrukt wordt.

Als tweede zijn de vele (vaak eenvormige) onderwijsruimten en onderwijs ondersteunende functies ondergebracht in het volume, dat gevormd wordt door de overige, bovengelegen verdiepingen. Een dikke geplooide huid, met een ruwe textuur, omhult dit programma. De eenvormigheid van het programma krijgt zijn uitdrukking door het repeterende horizontaal georiënteerde venster. Door de horizontale verschuiving van de vensters per verdieping, en de onderbreking van de repetitie door verschillende grootheden, zoals de verticale ontsluitingen, ontstaat een ingetogen maar dynamische gevel.

bottom of page