top of page

Bibliotheek De Mare Alkmaar

Een markante locatie in een stedenbouwkundig diffuus gebied en de vraag naar een gebouw waarin zowel een vestiging van de Openbare Bibliotheek als een voorpost van de Gemeente moest worden gevestigd, vormde het uitgangspunt voor deze opgave.

Het opgetilde volume dat twee lagen telt, fungeert als focus en spil van tal van relatief snelle bewegingen langs de locatie. Op straatniveau "schuift" een gebouwdeel op dusdanige manier onder het opgetilde volume, dat veel ruimte wordt vrijgelaten voor voetgangers. Bovendien reageren de gevels van deze laagbouw op de verschillende stedenbouwkundige richtingen van de omgeving. In dit gebouwdeel zijn die functies geplaatst die de meeste bezoekers aantrekken.

Via twee gelijkwaardige trappenhuizen, die uitzicht bieden op de omgeving, zijn de bovenste lagen bereikbaar. De sobere materialisering zal een zekere rust en voornaamheid uitstralen. De sfeer van de verschillende (werk)plekken in het gebouw kan naar behoefte door middel van kleur en licht worden bepaald. Daarbij vertrouwen wij ook op de levendigheid van de duizenden boeken, die in het gebouw worden opgesteld.

bottom of page