top of page

Stenden Hogeschool Leeuwarden

De Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) is gelegen in het Rengerspark, even buiten het centrum van Leeuwarden. De CHN heeft samen met de omringende Hogescholen, de gemeente Leeuwarden en de Provincie Friesland de intentie een Kenniscampus te realiseren, waarin het gehele park betrokken wordt. Het ontwerp van de CHN omvat een uitbreiding en een grootschalige herstructurering van het bestaande complex en anticipeert tevens op de toekomstige situatie binnen de Kenniscampus.

De architectuur van de uitbreiding en herstructurering van de CHN is krachtig en helder. Dit is ook in het interieur tot uitdrukking gebracht. Een van de elementen om tot die helderheid te komen is de nieuwe “kennisboulevard”. Deze boulevard vormt het verbindende element tussen de verschillende programmaonderdelen, zoals het restaurant, de bibliotheek, het studielandschap, het grand café, het wijnlokaal, het podium en de expositieruimtes. De boulevard maakt het gebouw leesbaar en verbindt ongemerkt de oude en de nieuwe gebouwdelen met elkaar. Door middel van het materiaal- en kleurgebruik en de specifieke grafische elementen is de leesbaarheid van het gebouw verder versterkt en zijn programmatische accenten gelegd.

bottom of page