top of page

Sporthal Schaersvoorde Aalten

Het programma van het Christelijk College Schaersvoorde is onder te verdelen in drie segmenten: de techniek- en praktijklokalen, de gemeenschappelijke voorzieningen, en de overige lokalen en ruimten. Daarnaast vormt de sporthal, bestaande uit drie geschakelde zaaldelen, een groot programmaonderdeel.

In het ontwerp voor de nieuwbouw van het Christelijk College Schaersvoorde en de openbare sporthal is een verbinding gecreëerd tussen de belangrijkste ontsluitingsroutes van het terrein. Deze verbindingsroute heeft gestalte gekregen door de opleidingsgebonden vaklokalen en meer algemene functies te clusteren rond een centrale binnenstraat, de SOOS. In deze binnenstraat hebben de diverse opleidingen en faciliteiten de gelegenheid gekregen zich te profileren. De binnenstraat vormt het kloppende hart van de school waarin een bont gezelschap van studenten, leraren en andere gebruikersgroepen, zelfstandig of onder begeleiding, kennis en informatie kunnen vergaren en uitwisselen. De sporthal heeft door zijn positionering een groot raakvlak met het schoolgebouw, waardoor de mogelijkheid is gecreëerd een aantal ruimten dubbel te gebruiken. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de kantine, die tijdens schooltijd door de leerlingen wordt gebruikt maar ’s avonds van de school wordt afgesloten en zo onderdeel vormt van de sporthal.

bottom of page