top of page

Hogeschool Leiden

Voordat de Hogeschool Leiden de nieuwbouw aan de Zernikedreef in 1999 in gebruik nam, waren de verschillende onderdelen van de school op diverse locaties in de stad en daarbuiten gehuisvest. Door de onvoorziene aantrekkingskracht van de nieuwbouw van de Hogeschool Leiden ontstond er betrekkelijk kort na de ingebruikname een enorme ruimtebehoefte waardoor het gebouw in 2004 kon worden uitgebreid met circa 20.000 m² bvo. In 2005 is door BRTArchitecten een tweede uitbreiding ontworpen.

In het oorspronkelijke ontwerp van de school is een bestaand gebouw geïntegreerd. De gemeenschappelijke uitstraling van de verschillende sectoren is uitgangspunt geweest voor de vormgeving van het gebouw. Het gebouw bestaat uit vier componenten die zijn gelegen rond een centrale patio. De patio functioneert als buitenruimte voor de school, brengt licht en lucht in het gebouw en zorgt tevens voor een vergroting van de oriëntatie binnen het complex. De gevel van het bestaande gebouw werd aangepast waardoor het optimaal kon worden geïntegreerd in de nieuwbouw. In het gekromde volume bevinden zich de gemeenschappelijke functies zoals het restaurant, de bibliotheek en de mediatheek. Hier is ook de hoofdentree ondergebracht die wordt gemarkeerd door de uitkragende collegezaal

In de eerste uitbreiding zijn een foyer, een onderwijswerkplaats, een starterscentrum en diverse lesruimten opgenomen.

De uitbreiding bestaat uit een U-vormig gebouw dat aansluit op de bakstenen vleugel van het oorspronkelijke complex. Het carré dat is ontstaan geeft ruimte aan de foyer, zodat de meest publieke functies geclusterd zijn rond de hoofdentree. Het gekromde volume met de gemeenschappelijke voorzieningen is door deze ingreep nog centraler gepositioneerd. De algemene functies zijn in het verlengde van het centrale volume geplaatst, terwijl de lesruimten op de rustigere plaatsen zijn geprojecteerd. De bakstenen wand van de uitbreiding creëert een stedenbouwkundige achtergrond voor de rotonde.

De tweede uitbreiding bestaat uit een compact volume met een oppervlak van 12.600 m² en bevat naast een groot aantal studieruimten een royale aula, een collegezaal en een gymzaal. In dit gebouwdeel zijn twee patio’s gemaakt, die per verdieping anders van vorm zijn, zodat een grote vrijheid bij het indelen van de ruimten ontstaat. In tegenstelling tot de bestaande gebouwen met hun gangenstructuur ontstaat een vrijere plattegrond waarbij een aaneenschakeling van leerpleinen en studielandschappen wordt gevormd. In het nieuwe gebouwdeel zijn de clusterharten van de opleidingen ondergebracht, goed zichtbaar en goed bereikbaar.

Om de studenten op een heldere manier naar dit gebouwdeel te leiden is een tweede entree gemaakt en wordt een deel van de begane grond van het bestaande gebouw verbouwd tot onderwijsboulevard. In de materialisatie van de gevel is aansluiting gezocht bij de bestaande bakstenen gebouwen. De meanderende bandvensters in de baksteengevels geven blijk van het dynamische onderwijs dat in het gebouw plaatsvindt. Om een goede hechting met het maaiveld te krijgen zijn groene taluds tegen het gebouw gelegd die een thema vormen voor de inrichting van het omliggende terrein. De tweede uitbreiding is momenteel in uitvoering.

bottom of page