top of page

Basisschool De Vogelhorst

Basisschool De Vogelhorst biedt speciaal onderwijs aan circa 200 leerlingen. De leerlingen zijn onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen die ieder hun eigen ingang, routing en plek hebben in het bijzonder kleurijke gebouw.

De school is gesitueerd tussen twee grote nieuwe kerken. Het nieuwe schoolgebouw markeert de entree van een nieuw te bouwen woonwijk. Omdat de school zich op het landschap richt én tegelijkertijd langs een belangrijke ontsluitingsweg van de nieuw te bouwen wijk is gelegen is naar een bewegelijke ofwel kinetische uitstraling gezocht. Als metafoor van die beweeglijkheid is een Greyhound bus uit de vijftiger jaren van vorige eeuw gekozen. Beweging is de metafoor voor de ontwikkeling die de kinderen doormaken bij het doorlopen van de school.

De school zelf kenmerkt zich door een eenvoudige vormgeving met vloeiende en beweeglijke lijnen die ook zijn af te lezen in het ontwerp van de Greyhound bus. Voor wat betreft de kleuren van de school is gezocht naar meer lokale referenties. In combinatie met de behoefte aan rust binnen het gebouw.

De buitenkant van de school is even groen als de kleuren van de bladeren om de maïskolven uit de velden er om heen. De kern van de school is geel, een verwijzing naar de kleur van de maïskolf. Geel is een rustgevende kleur. In de kern van de school bevindt zich een groot glazen dak wat het daglicht, de zon en de natuur tot midden in de school voelbaar maakt.

Door een heldere zonering en het heldere kleurgebruik is een aangename prikkelarme school ontstaan. De ronde vormen, de bijzondere kleuren en de doorkijkjes in het interieur geven een huiselijk en veilig gevoel.

bottom of page