top of page

Renovatie Johan Friso Flat

Vanuit het streven om zorg betaalbaar en aangenaam te houden is de Johan Friso flat zodanig aangepast dat de overwegend oudere bewoners van de flat er zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

De levensloopbestendig gemaakte appartementen bieden een basispakket aan voorzieningen waarbij het mogelijk is de woning zonder sloopwerk op te waarderen naar een hoger zorgniveau. De gevels zijn vervangen door eenvoudig bedienbare en goed geïsoleerde puien. Door nieuwe, transparante hekwerken kunnen bewoners onbelemmerd van het uitzicht genieten. De hekwerken zijn naar buitengeplaatst zodat de balkons en galerijen zijn verbreed. Om deze grootschalige renovatie mogelijk te maken zijn op het dak van de flat een twaalftal royale dakwoningen gerealiseerd. Door de renovatie van de Johan Frisoflat is de uitstraling en leefkwaliteit sterk verbeterd.

bottom of page