top of page

Woningbouw Kooimeer Alkmaar

Aan de rand van Alkmaar is een woningbouwplan ontworpen dat bestaat uit 38 appartementen en 23 grondgebonden woningen. De locatie vormt een ontmoetingsplek van uiteenlopende schaalniveaus: de fijnmazige bebouwing langs een doorgaande route uit het begin van deze eeuw, een supermarkt en grootschalige flatgebouwen.

De grondgebonden woningen, verdeeld over drie stroken, zijn samen met het haakvormig appartementengebouw rond een hof gesitueerd. In de bouwhoogte en gevel-compostitie wordt een overgang gemaakt tussen de verschillende schaalniveaus in de omgeving.

Door deze stedenbouwkundige configuratie wordt ook een overgang gemaakt tussen de achtertuinen aan de Kennemerstraatweg, via het hof naar de Wendelaarstraat. Door het parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein te laten plaatsvinden zal het hof vrij zijn van auto’s en ingericht worden als gemeenschappelijke voortuin. De grondgebonden woningen zijn te verdelen in twee typen: praktijkwoningen en drive-inwoningen. Door een eenvoudige ingreep kan de drive-inwoning omgevormd worden tot woon-werkwoning of kan er beneden een extra slaapkamer worden gecreëerd Op deze manier zijn de woningen voor verschillende manieren van bewoning geschikt.

In detaillering en materialisering zijn de appartementengebouwen en de grondgebonden woningen nauw verwant, zodat de eenheid in het plan gewaarborgd is.

bottom of page