top of page

Nieuws Friesch Dagblad

Het Friesch Dagblad bericht over de nieuwe kap van de molen De Eendragt tussen de gebouwen van NHL Stenden. Het silhouette staat op de romp waar een stiltecentrum en een conferentieruimte ondergebracht zijn.

bottom of page