top of page

Nieuwe huisvesting Dynamica XL

BRTA ontwerpt een nieuwe huisvesting voor Dynamica XL, een expertisecentrum voor passend onderwijs. De Zaan Primair scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en een dienstencentrum zijn vanaf 2014 geïntegreerd tot één organisatie. Op de locatie in Wormerveer worden de scholen Het Dok en De Boei en het dienstencentrum in één schoolgebouw (2389 m2 BVO) samengevoegd. Tevens wordt op het perceel een sportzaal (455 m2 BVO) en een dienstencentrum (150 m2 BVO) voor het SO, SBO, VSO gerealiseerd.

Het structuur ontwerp van het schoolgebouw bestaat uit twee compacte bouwlagen, waarin alle functies zijn ondergebracht. Gezien het type onderwijs (SO, SBO, VSO) is het hele ontwerp gericht op het creëren van een rustgevende omgeving. Rond het gebouw bevinden zich tuinen die zichtbaar en bruikbaar zijn vanuit de lokalen, maar tevens een groene buffer vormen tussen het gebouw en de omgeving. Het schoolgebouw staat in het groen. De tuinen sluiten naadloos aan op de 10 meter brede ecologische zone langs de oever van de Watering.

In samenwerking met: Kieft Bouwmanagement

bottom of page