top of page

Ontwerpvoorstel architectenselectie KC Avenhorn

Naast de wens van de opdrachtgever om een eigenzinnig maar ingetogen ontwerp te maken op deze markante groene locatie in Avenhorn, was er de wens een schoolgebouw te realiseren met alle onderwijsfuncties op de begane grond. Ondanks het feit dat dit project niet geselecteerd is, delen we het graag omdat het in onze ogen een mooi voorstel was.

Het ontwerpvoorstel is een gebouw in drie delen; twee hogere delen en een lang en laag middendeel. Dit middendeel is als een groene terp waar tegenaan de hogere delen zich als silhouetten van dorpen tegenaan nestelen. De driedeling van het ontwerp maakt dat het gebouw kleiner oogt dan het werkelijk is. Aan de kopse kanten liggen erven, of pleinen, waarmee op gemeentelijk niveau ook invulling gegeven kan worden aan collectief gebruik zoals bijeenkomsten of sport en spel.

Het dak van het middendeel is groen. Duurzaamheid is niet alleen een technische invulling van het programma. In een school is het educatieve aspect even zo belangrijk. Ook in het interieur vinden we het groen terug; juist daar waar je het niet verwacht zijn er groene eilandjes.

Om de verbinding met buiten en activiteiten te bevorderen krijgen alle klassen een tuin. Elk lokaal met openslaande deuren is als een paviljoen in een groene omgeving. We hopen hiermee ook een extra invulling te kunnen geven aan beweegonderwijs.

bottom of page