top of page

Vooruitblik op de Brede School in Hippolytushoef

Het ontwerp van De Brede School Hippolytushoef voor de stichtingen Surplus en Sarkon begint vorm te krijgen. De contouren en de indeling van het gebouw zijn na een intensief ontwerpproces op hoofdlijnen vastgesteld. Na onderzoek bleek dat het frontgebouw aan de Elft, zowel technisch als functioneel goed bruikbaar is. Ook in architectonische zin vormt het een meerwaarde voor de school. Hier zullen met name de ruimtes voor het team worden ondergebracht, terwijl in de karakteristieke kap het leerplein voor de bovenbouw zijn plek heeft gevonden. In de nieuwbouw zijn alle lesruimten en een gymzaal ondergebracht. De nieuwbouw zal in materiaalgebruik en detaillering eigentijds zijn, maar sluit in vorm aan op het frontgebouw. Zo wordt de Bredeschool een modern onderwijsgebouw met oog voor haar geschiedenis.

De spil van het gebouw wordt gevormd door een Escher-achtige trap, waarin een tribune, de bibliotheek, garderobes en vitrines worden ondergebracht. Hier kunnen tal van activiteiten plaatsvinden. In de komende maanden zal het plan verder verfijnd en gematerialiseerd worden en zullen ook gesprekken met de gemeente plaatsvinden over de verkeerssituatie rond de school, ten einde deze veiliger te maken.

In samenwerking met: Adviesbureau Sijperda-Hardy BV en Berkhout Tros Bouwadviseurs BV

bottom of page