top of page

Bankgebouw Heiloo

Functie ontwerp: bankgebouw

Huidige functie: ijssalon en kinderdagverblijf

Ontwerpjaar: 1967 -1969

Adres: Kennemerstraatweg 380, Heiloo

Bijdragen: R.W van Haneghem (tuinarchitect) 1967-1969

Bron: o.a. BONAS – Piet Tauber Bouwen naar Opdracht – David Keuning


Tauber ontwierp dit gebouwtje in 1967 voor de AMRO Bank. Het staat op een markant punt in het centrum van Heiloo tegenover het raadhuis. 'Het gebouw is opgetrokken in de typische "Tauber-stijl", inclusief geheel koperen dak', noteerde een verslaggever van de Alkmaarse Courant na de oplevering. Ook de kettingen waarlangs het regenwater werd afgevoerd, zodat ontsierende regenpijpen overbodig waren, bestonden uit koper. Veel glas maakte visueel contact met de oude bomen op het terrein mogelijk. In het lokale nieuwsblad De Uitkijkpost van mei 1969 werd de opening op de voorpagina vermeld. ‘Het gebouw is zowel binnen als buiten opgetrokken uit steen, gemaakt uit afval uit de mijnen. Het heeft dubbele beglazing. (…) Wie binnenkomt door de doordraaiende deur, aangebracht in verband met de koude inval, wordt getroffen door het vele natuurlijke licht en de fraaie indirekte verlichting in de grote kantoorruimte. Opvallend is de dakrand van roodkoper, geheel in overeenstemming met de zeer oude beukeboom welke daar staat. Vermeldenswaardig is ook de grote kluisdeur, wegende 2500 kg, welke men heeft laten zakken door het dak van het gebouw.’


Voorgevel gebouw tijdens functie Woningstichting Heiloo


Achtergevel gebouw tijdens functie Woningstichting Heiloo


Nadat de AMRO-bank het gebouw verlaten had, deed het lange tijd dienst als kantoor van de woningstichting Heiloo, die er een interieur in liet ontwerpen door Charles Slot van CSK Architecten. Na enkele jaren te hebben leeggestaan, werd het gebouw in 2011 verbouwd tot de exclusieve ijssalon Di Fiorentina en het kinderdagverblijf Plan Oost. Hierbij gold de eis het oorspronkelijke gebouw in haar waarde te laten; de abstracte originele gevelindeling heeft de verbouwing redelijk doorstaan; de toegangen en de kleurstelling zijn aangepast aan de commerciële functies die het gebouw nu heeft. De plattegrond past door de opsplitsing in twee functies niet meer bij de originele architectonische opzet van een open naast een gesloten gebouwdeel, maar de nieuwe meer publieke functie (de ijssalon) en de gevelaanpassing voor deze, hebben het gebouw wel weer een meer open karakter naar het dorp gegeven.


Voorgevel huidige situatie (2024)


Zijgevel huidige situatie (2024)


Hoofdentree huidige functie (2024)


Plattegrond 1967-1969


Plattegrond en gevels bestaande situatie 2011


Plattegrond en gevels nieuwe situatie 2011


Comentários


bottom of page