top of page

Gemeentehuis Voorhout

Functie ontwerp: gemeentehuis

Huidige functie: bestuurscentrum Teylingen

Ontwerpjaar: 1988-1990

Adres: Raadhuisplein, Voorhout

Bron: o.a. BONAS – Piet Tauber Bouwen naar Opdracht – David Keuning


In maart 1988 kreeg Tauber de opdracht voor het ontwerp van het gemeentehuis in Voorhout. Hij ontwierp een laag, horizontaal geleed gebouw met flauw hellende, verspringende lessenaarsdaken. Een balkon boven de entree en een hoge, smalle toren met carillon geven aan dat het een belangrijk openbaar gebouw betreft. De L-vormige plattegrond heeft twee lange vleugels en een korte; op het knooppunt bevindt zich een hoge hal met vide. De raadszaal en de trouwzaal zijn gesitueerd aan het einde van één van de beide lange vleugels. De lange vleugels omsluiten een openbaar plein dat is georiënteerd in de richting van het oude deel van Voorhout, aan de andere zijde van de spoorlijn. Tauber schetste in zijn stedenbouwkundige tekeningen in stippellijnen de contouren van de toekomstige bebouwing rondom het raadhuis, die ervoor zou zorgen dat de as tussen het gemeentehuis en het oude deel van Voorhout duidelijk geaccentueerd zou worden. Het raadhuis zou dan het monumentale einde van die as vormen. De overige bebouwing is echter nooit op de voorgestelde manier gerealiseerd, wat verklaart dat het gebouw in de huidige situatie een beetje achteraf lijkt te liggen. Het gebouw werd opgeleverd in april 1991.


Raadhuisplein (1990)


Entreehal (1990)


Situatie (1990)


Begane grond (1990)


Gevels (1990)


In 2016 werd het bestuurscentrum verbouwd door KVDK-architecten. Dit betrof met name de begane grond en een nieuwe entree in de noordoost gevel.


Zicht vanaf vijver (2016)


Begane grond (2016)


Aanpassingen gevel (2016)


In 2023 besluit de gemeente Teylingen de raadzaal en aanliggende ruimten in het bestuurscentrum in Voorhout te verbouwen. De uitstraling moet geactualiseerd worden. De raadzaal is te klein geworden na het samenvoegen van meerdere gemeenten tot de gemeente Teylingen. De veiligheid moet verbeterd worden en ook het publiek moet een betere plek krijgen in de zaal. De werkplekken van de ambtenaren mogen niet meer ongehinderd bereikt worden. De begane grond zal multifunctioneler worden en ook geschikt voor de ontvangst van grote groepen.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page