top of page

Wonen Leren Zorg Gorinchem

De gemeente Gorinchem, het gymnasium Camphusianum, Woningstichting Pallisade, de Rivas Zorggroep en Stichting OSG hebben het initiatief genomen om de ontwikkeling van het gymnasium te combineren met de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen en gemeenschappelijke voorzieningen. In het ‘Wonen Leren Zorg’ concept zijn op een unieke wijze verschillende gebruikers samengebracht onder 1 gemeenschappelijk dak, met het doel hieruit een meerwaarde te genereren. De gebruikersgroepen variëren van scholieren tot ouderen. Naast een interessante menging van functies heeft dit ook aanleiding gegeven voor de ontwikkeling van een architectonisch concept waarin zowel aan de gemeenschappelijkheid als aan de ‘individualiteit’ uitdrukking kon worden gegeven. Thema’s zoals transparantie, oriëntatie, communicatie, gebruik, zonering, helderheid, beweging, bouwsnelheid maar ook meer beeldende thema’s zoals de Griekse mythologie zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van het gebouwconcept.

Het schoolprogramma is bijna letterlijk georganiseerd rondom de gymnastiekzaal en een amfitheater. Dit is een hedendaagse interpretatie van het oude, gymnasiale palaestra, een oefenplaats, omringd door zuilengalerijen en tribunes. Het amfitheater fungeert als studiehuis, aula, auditorium, toneelruimte en tribune en is semi-openbaar. Op het dak van de school bevinden zich een twaalftal levensloopbestendige woningen. Op de begane grond bevindt zich een groot deel van het openbare dienstencentrum. Deze ruimte is vormgegeven als een overdekt plein waaraan de verschillende publieke functies, zoals restaurant, mediatheek, (para)medische ruimten en wijkopvang zijn gelegen.

bottom of page