top of page

RKBS De Hoeksteen Krommenie


Bildung en ausbilding zijn de centrale thema’s in het ontwerp voor de RKBS de Hoeksteen (Stichting Agora) in Krommenie. De school is ontworpen rond een open centrale multifunctionele ruimte, de agora, waar omheen gelopen kan worden en waar de tribune en alle trappen op uitkomen. Deze centrale ruimte is zowel van de begane grond als van de verdieping goed zichtbaar en is de spil van het schoolleven, als een doorgaande ontwikkelingslijn langs alle klassen.De plattegrond verbeeldt letterlijk de verbreding en de verdieping die in het onderwijs wordt nagestreefd. De leslokalen bieden de mogelijkheid zowel samen als gescheiden te werken door tussenwanden te openen of te sluiten. De coachende rol van de leraar in het leerproces is hierbij belangrijk, niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. De positie van de algemene ruimten (personeelsruimten, IB en werkruimten) zijn zo gepositioneerd dat deze als steunpunten herkenbaar zijn.
Het gebouw symboliseert de hoekstenen, maar gebruikt deze ook om de bebouwing stedenbouwkundig te oriënteren. De noordzijde van de school heeft net als de zuidzijde twee entrees om een gescheiden toegang voor peuters, onder-, midden- en bovenbouw mogelijk te maken. Er zijn twee schoolpleinen, aan de zuidzijde voor de onderbouw en aan de noordzijde voor de bovenbouw.

In samenwerking met:

Uitvoering:
bottom of page